Kriteria Kelayakan Penerima Bantuan PERMAI E-Hailling

  • Warganegara Malaysia;
  • Pemandu perlu berdaftar dengan mana-mana E-Hailing Operator yang sah
  • Pemandu memiliki Lesen Vokasional (PSV) yang masih dalam tempoh sahlaku dengan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ);
  • Kenderaan yang dipandu telah dilesenkan dengan Permit Kenderaan e-hailing (eVP) di bawah Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD);
  • Pemandu dengan pendapatan bulanan bayaran tambang kasar sekurang-kurangnya RM700 jumlah kutipan tambang samaada pada bulan Oktober 2020 atau November 2020 atau Disember 2020; dan
  • Pemandu tidak menerima bantuan untuk pemandu Teksi RM500 di bawah inisiatif sama.

Pemandu yang memohon bantuan PERMAI mestilah bersetuju dan memenuhi kriteria atau syarat kelayakan yang telah ditetapkan

SETUJU      TIDAK SETUJU