Kategori Permohonan

Kategori Permohonan

Sila klik mengikut kategori permohonan untuk semakan status PERMAI anda

TEKSI

Semakan dan Permohonan bagi Pemandu Teksi / Kereta Sewa ditutup

E-HAILING

Semakan untuk pemandu E-hailing

BAS SEKOLAH

Semakan dan Permohonan bagi pemandu Bas Sekolah telah ditutup

BAS PERSIARAN

Semakan dan Permohonan bagi pemandu Bas Persiaran telah ditutup